Sindica

cap

El bloc

Envia a un/a amic/ga:

El Parlament posa pressió contra les participacions preferents

210.000 famílies catalanes estan afectades per la compra de participacions preferents en condicions irregulars. La insuficient acció supervisora i reguladora dels organismes competents –Banc d’Espanya- per tal d'evitar o corregir aquests perjudicis i les mobilitzacions dels afectats i els col.lectius d'usuaris d'entitats financeres fan necessàries totes les mesures de recolzament possibles per reclamar una acció correctora molt més decidida per part dels poders públics.


S'han detectat molts casos en què bancs i caixes d’estalvi que van emetre aquestes participacions preferents no van informar de les característiques del producte, ni dels seus riscos, ni de l'escassa o nul·la liquiditat ni del caràcter perpetu del producte. Es van contractar moltes participacions preferents sota l'aparença de dipòsit, però amb una rendibilitat superior. És un producte altament complex que la mateixa Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) considera d'alt risc no apropiat per al mercat minorista.


Un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats, molts s'han trobat que el caràcter perpetu del producte - del qual no van ser avisats – impedeix la liquiditat del mateix, a no ser que es traspassi en un mercat secundari on el principal comprador - i pràcticament l'únic - és l'entitat emissora, amb la conseqüència que és qui marca el preu de venda, molt per sota de l'inicial.


Tenint en compte la insuficiència de les alternatives ofertes per les entitats financeres als afectats; considerant que la denúncia realitzada per les associacions d'usuaris als organismes supervisors ha aconseguit que la CNMV i el propi Banc d'Espanya reconegui l'abús i la incorrecció de les pràctiques realitzades, però no accions correctores suficientment contundents; evidenciant la indefensió i i desinformació de bona part dels afectats.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya ha portat aquesta qüestió al Parlament de Catalunya. La setmana passada el Parlament va acordar per unanimitat que en molts casos les entitats financeres han incorregut en un abús en la comercialització de participacions preferents des de l'any 1999. En concret, el Parlament ha demanat als organismes reguladors -Banc d'Espanya i Comissió Nacional del Mercat de Valors- que intervinguin a través d'una campanya d'inspecció immediata que derivi en els expedients sancionadors que es considerin. Així com, la necessitat d'assolir la restitució del 100% del capital invertit a aquells consumidors amb un perfil de risc conservador que buscaven una inversió a termini fix amb capital garantit i que hagin sol·licitat el reemborsament.


Ara bé, aquest acord té un problema i és que Catalunya no té estat propi i, per tant, aquest acord del Parlament serveix per exercir més pressió però no pas per solucionar el problema. Ara per ara té les competències un Govern espanyol del PP insensible a aquest tema. Per solucionar les preferents també necessitem Estat propi.comenta