Sindica

cap

El bloc

L'impost als bancs i caixes, aturat per CiU i PP

Ahir al Parlament de Catalunya el Grup Parlamentari d’ERC va presentar una proposició de llei per crear un nou impost que haurien de pagar els bancs i les caixes amb presència al territori català. Malauradament, els vots contraris de CiU i PP han impedit que aquesta justa proposta hagi tirat endavant.


Es tracta d’un impost que bancs i caixes haurien de pagar en funció dels dipòsits que posseeixen amb un tipus impositiu que oscil•laria entre el 0,32% i el 0,56% dels dipòsits. D’acord amb una aproximació a partir de les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Banc d’Espanya, per a l’any 2010 s’hagués obtingut una recaptació aproximada de 592 milions d’euros, sobre un total de 197.638 milions d’euros dipositats en entitats de crèdit a Catalunya. I aquesta recaptació aniria a parar íntegrament a la hisenda de la Generalitat de Catalunya.


El total d’aquesta recaptació, segons la proposta, serviria perquè la Generalitat pogués constituir un fons de rescat de famílies que pateixen situacions límit de sobreendeutament que comporten que no puguin fer front a les hipoteques del seu habitatge habitual.


En el seu dia es va constituir un fons de rescat del sistema financer que ha servit per injectar diners públics per recuperar la malmesa salut del nostre sistema de caixes d’estalvi i bancs. Ara és de justícia social que els bancs i caixes –que, en part, són responsables de les situacions de sobreendeutament que pateixen moltes famílies catalanes- contribueixin, a través d’aquest nou impost, a rescatar famílies que estan a punt de ser desnonades. El fons que ERC proposava hauria permès donar un cop de mà perquè una família i l’entitat bancària poguessin renegociar el deute a fi de poder seguir residint en l’habitatge habitual.


En xifres, des de 2008 a 2010, 40.000 famílies catalanes han perdut la casa per no poder fer front a l’hipoteca. Concretament, només el 2009 van ser més de 18.000 cases les que els bancs van recuperar. A la demarcació de Tarragona, les execucions van ser més de 8.000 en aquest mateix període. Es tracta, doncs, d’una situació que ja han patit moltes persones i que, malauradament, moltes més hi patiran amb l’agreujament de la situació econòmica amb l’increment de les xifres d’atur.


Ahir vam perdre una gran oportunitat per tirar endavant aquesta proposició de llei i constituir la ponència parlamentària, que de ben segur hagués millorat el text inicialment presentat. Però CiU i PP agafats de la mà han impedit que això pugui passar. Ha estat una proposta en positiu que sorgeix d’escoltar allò que està dient la gent del carrer, les classes populars del nostre país, quan comproven que la crisi l’acaben pagant els de sempre. Però el més trist de tot és que CiU i PP rebutgen propostes en positiu com aquesta, sense tenir una política clara de com atacar la problemàtica dels desnonaments. Que no ens tornin a dir que no aportem idees al govern per atacar els problemes que pateix la gent.comenta