Sindica


El bloc

Envia a un/a amic/ga:

La pagesia i l’alimentació, cosa de tots

La pagesia i l’alimentació, cosa de tots

Al nostre país hi ha economistes que han mantingut sense gens d’objectivitat ni rigor que podem prescindir del sector primari i comprar els aliments a fora. Ho veuen fàcil i no ho serà gens, en realitat és força miop i estúpid perquè en el món global ningú podrà assegurar la suficiència alimentària si no ha pres les mesures adients dins del territori propi .
Acostumats com estem a veure les botigues plenes i els rebosts ben assortits podem cometre l’error de pensar que sempre serà així.
En realitat però, cada cop es fa més evident que l’alimentació de la població esdevindrà un dels assumptes que els governs hauran de vetllar de ben prop. No trigarem gaire en veure com la Unió Europea reformarà la Política Agrària Comuna per introduir modificacions que vetllin per la suficiència i la seguretat alimentària de la població donant un tomb de 180 graus a l’errònia línia seguida fins ara.
A Catalunya ja hem començat el debat, i el Ple monogràfic del 14 d’abril al Parlament sobre política agrària ja va definir – per primer cop - l’agricultura i l’alimentació com a sectors estratègics de l’acció de govern.
Des d’Esquerra Republicana hem posat tots els recursos al nostre abast per avançar en aquesta direcció i , mitjançant el Pla Estratègic Nacional de Suport a l‘Agricultura i l’Alimentació (PENSAA), pensem promoure un acord nacional entre el món urbà i el món rural, entre els consumidors i els productors. Un acord pel qual els primers tindran la seguretat d’adquirir aliments de qualitat i saludables a preus raonables i els segons veuran reconeguda la seva activitat amb la percepció d’una retribució justa. Per aquesta raó les orientacions del nostre programa en agricultura per als propers quatre anys són les d’aprofundir en aquesta direcció per aconseguir donar visibilitat i prestigi social als nostres pagesos i ramaders alhora que posem en marxa les mesures per assegurar l’augment dels nivells de renda agrària de manera que aquesta activitat, imprescindible pel futur del país, resulti atractiva també per les properes generacions.
Entre les mesures que el nostre programa especifica per aconseguir aquests objectius podem destacar la de reformar el Departament d’Agricultura dotant-lo de més competències (ara en altres departaments) i recursos per fer-lo més eficaç i més col•laborador amb el sector, reduint el nivells d’exigència administrativa simultàniament a l’augment dels recursos per la modernització i les polítiques d’innovació i comercialització.
Mitjançant el PENSAA, ja esmentat, impulsarem l’acció interdepartamental de tot el govern per tal d’assegurar la prevalença de la producció pròpia en els mercats nacionals i la generalització entre la població de les bones pràctiques, tan alimentàries com de consum.
També considerem fonamental fomentar la participació directa dels pagesos i ramaders en la transformació agroindustrial dels seus productes de manera que es beneficiïn d’una part del valor afegit produït per aquesta transformació.
A les terres de Lleida mereix una atenció especial les polítiques que es desenvoluparan a partir de la modernització de les explotacions i la incorporació de les noves àrees de reg. En un escenari en que el contenciós amb la Unió Europea sobre les ZEPA estarà finalment superat i el canal Segarra –Garrigues ja serà una realitat, caldrà tractar la gestió d’aquestes zones amb responsabilitat, fent les correccions necessàries per aconseguir un equilibri just entre allò que hem de preservar, els valors naturals de la biodiversitat, i allò que hem d’impulsar, el creixement socioeconòmic de les nostres comarques. Per aquesta raó volem que els òrgans gestors de les ZEPA siguin majoritàriament territorials amb la supervisió de la Generalitat.
Si heu llegit fins aquí i teniu interès en conèixer aspectes més concrets del nostre programa ho podeu fer a través del web esquerra.cat.
Tot i reconèixer la dificultat de la iniciativa, pensem que la societat catalana és una societat madura que apreciarà els avantatges pel futur que li representa considerar que la pagesia i l’alimentació són cosa de tots.

Carmel Mòdol
Diputat d’ERC i candidat per Lleida al Parlament
comenta