Sindica

cap

El bloc

Presentació del llibre "La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf"

Presentació del llibre "La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf"

En el marc de la celebració dels 30 anys d'investigació prehistòrica al massís de Garraf, aquest diumenge es va presentar el  llibre "La cova de Can Sadurní i la Prehistòria de Garraf" que recull el coneixement adquirint d'aquests 30 anys d'investigació arqueològica.

Aquest és un fet històric perquè per primera vegada tenim recollit en un mateix llibre tot aquest coneixement que de ben segur serà una publicació de referència, no només per Begues sinó pel coneixement de la Prehistòria en general. Però més enllà de la seva importància, aquest només és un primer pas, perquè restaran per publicar els coneixements arqueològics de les etapes recents de la història trobats a Can Saduní (èpoques, ibèrica, romana, visigòtica, àrab, medieval i moderna) com també tot allò que queda per excavar en un jaciment que sembla no tenir fi. A la cova s'està excavant actualment els nivells del Neolític, però una primera cata ja apunta els estrats d'epipaleolític i molt probablement altre de Paleolític.

La celebració dels 30 anys, ha servit per posar en valor el jaciment de la cova de Can Sadunrí i donar-lo a conèixer a la ciutadania de Begues. En aquesta celebració s'han realitzat unes jornades per a investigadors, l'exposició "La prehistòria de Garraf", un catàleg que recull el material arqueològics trobat en els jaciments de Garraf i un dvd que explica de manera didàctica tot el que s'ha trobat en aquests jaciments i el seu significat en la prehistòria.

Paral·lelament a la celebració dels 30 anys, l'Ajuntament de Begues també estem treballant per adequar el jaciment de la cova de Can Sadurní per a fer-lo visitable. La primera fase que s'ha enllestit sónla col·Locació de les bastides interiors que permet la visita del jaciment sense malmetre l'espai en excavació. A continuació s'hi es faran les millores en l'instal·lació elèctrica i l'establiment d'una tanca de protecció del jaciment per a la seva seguretat. Seguidament s'hi instal·larà un porxo a l'entrada de la cova que permetrà iniciar les excavaciosn arqueològiques a l'exterior de la cova sense malmetre l'interior. I finalment està previst arranjar el camí d'accés a la cova i preveure-hi espai de recepció i aparcaments.

El desembre de 2009, el jaciment d ela cova de Can Sadurní va ser declarat per l'AJuntament de Begues com a Bé CUltural d'Interès Local (BCIL). Aquests són els primers passos per protegir el jaciment, posar-lo en valor i difondre el seu coneixement. Esdevindrà, al cap i a la fi, un dels principals elements de Begues de turisme cultural.comenta