Sindica

cap

El bloc

El nou full de ruta de la Cooperació Catalana

El nou full de ruta de la Cooperació Catalana

El Govern va aprovar ahir el nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2011-2014, un document que marcarà l'estratègia d'acció de la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit durant els propers quatre anys. El Pla renova, per tercer cicle consecutiu, el compromís del poble de Catalunya per l'assoliment d'un ordre internacional més just i solidari i fa un pas endavant en aspectes cada cop més rellevants en l'agenda internacional del desenvolupament, com són l'eficàcia de l'ajuda, la coherència de polítiques o la cultura de l'avaluació, entre d'altres.

Perquè cal aprovar amb tant temps d'antelació un Pla que haurà d'executar el proper Govern? Perquè així ho preveu la Llei catalana de Cooperació de 2001. Però sobretot per responsabilitat, perquè la planificació és una bona pràctica internacional, perquè l'ajut ha de ser previsible per als països socis del Sud, i perquè la política pública de cooperació ha de comptar amb la participació del tots els actors i amb el consens del sector.

El Pla constitueix el resultat de la reflexió dels principals actors de la cooperació del nostre país (ONGD, ens locals, agents universitaris, associacions empresarials, organitzacions sindicals i agràries i entitats juvenils, a més de la pròpia Generalitat de Catalunya) que des d'octubre de 2009 han treballat per establir les línies d'actuació estratègiques que vetllin per l'eficiència, l'eficàcia i la qualitat de la política pública de cooperació al desenvolupament.

El document aprovat ahir dóna continuïtat als dos anteriors (2003-2006 i 2007-2010) i segueix apostant pel paradigma del desenvolupament humà, entès com aquell procés que persegueix ampliar les capacitats de les persones i dotar-les de més opcions a l'hora de satisfer les seves necessitats vitals, tot garantint els seus drets. Així mateix, el Pla fa un major esforç en la concentració geogràfica i sectorial de la cooperació catalana, i dona un major paper a l'educació per al desenvolupament i a la sensibilització a casa nostra.

El pla subratlla el valor afegit de la cooperació catalana. Un valor que prové del fet que parteix d'unes polítiques altament participatives i participades per tots els actors i que compta amb una àmplia expertesa sectorial, fonamentalment en temes relacionats amb la governança multinivell, la configuració de polítiques públiques, la construcció de pau i la prevenció de conflictes violents, la defensa dels drets col·lectius i de les cultures minoritzades i l'equitat entre homes i dones.

Aquest nou Pla també promou una cooperació de banda ampla, és a dir, incorpora la coherència interna i externa de la política de cooperació al desenvolupament amb la resta de polítiques públiques de la Generalitat i contribueix, a més, a la provisió de béns públics globals, superant, per tant, l'estricta gestió de l'Ajut Oficial al Desenvolupament.

Dins el nou document, destaca, també, la creació d'una nova via de treball, tant al Nord com al Sud: el codesenvolupament. Aquesta línia neix a partir del recent augment del número de persones immigrades al nostre país.

Pel que fa al panorama internacional, el Pla Director 2011-2014 té en compte els debats internacionals sobre el desenvolupament i inclou el compromís assolit en el Programa d'Acció d'Accra (2088) per accelerar i aprofundir l'aplicació de la Declaració de París (2005) sobre l'eficàcia de l'ajut.

El govern de Catalunya referma, així, la seva voluntat de sumar esforços, a través de les seves capacitats i de la societat civil catalana, en la lluita contra les desigualtats mundials. I ho fa tot destacant el paper que ha de tenir la societat civil catalana, com exemplifica el fet que el nou pla garanteix en un 60% la participació d’aquesta societat civil (i en especial de les ONGD) en la cooperació catalana.

Finalment, pel que fa a l'escenari econòmic, el Pla es marca com a objectiu esmerçar un del 0,077% del PIB de Catalunya l’any 2015 per cooperació al desenvolupament, que equivaldria a la part que ens pertocaria del 0,7% de l'Estat, d’acord amb l’objectiu de la UE que els Estats que la integren arribin al 0,7% del seu PIB en aquell exercici. Tot i així, el Pla preveu que la taxa d’increment anual de la despesa en cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya no podrà superar el percentatge de creixement dels ingressos corrents incondicionats del mateix exercici pressupostari. I malgrat que el Govern podrà superar aquest llindar durant la propera legislatura, és evident que no podem estirar més el braç que la màniga. Durant els darrers anys no hem crescut tot el que voldriem, i de la mateixa manera ara no podem aturar el nostre compromís amb els països i els pobles més empobrits.

Davant les pèssimes notícies del Govern Zapatero de retallar 800 milions l'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Estat espanyol i de les demandes de la CEOE i del PP d'augmentar aquesta retallada, el Govern de la Generalitat aposta per un increment sostingut de la cooperació catalana en la mesura de les nostres possibilitats. El Pla director 20011-2014 garanteix que Catalunya no farà marxa enrere en el seu compromís de finançament del desenvolupament, per l'eradicació de la pobresa i la lluita contra les desigualtats. Perquè ser solidaris no és donar el que ens sobra sinó compartir el que tenim.comenta