Sindica

cap

El bloc

Envia a un/a amic/ga:

Què passa amb la nostra política d'habitatge?

Què passa amb la nostra política d'habitatge?

 Observo estorat l’article d’aquest passat dissabte 26 de novembre al Punt diari, on es comenta la disminució dels lloguers dels pisos a les comarques gironines a nivells de l’any 2004.

Però el meu atordiment no és per aquesta disminució, ni molt menys, si no en veure que l’únic poble que no tan sols no disminueix si no que augmenta en un 5,9% el cost dels lloguers és Palamós.

Tot i la puntualització del col·legi d’API donant com a condicionant d’aquesta situació l’estacionalitat que incideix en la nostra població, si ho comparem en el gràfic amb Blanes (-5.68%), Lloret (-7.02%), Roses (-14.81%) o St. Feliu de Guíxols (-12.50%), observem com en poblacions turístiques igual i amb el mateix condicionant d’estacionalitat els costos han disminuït també mentre a Palamós ha anat a l’alça.

És evident, per tant, que tenim un problema a treballar sobre la taula, també està clar que hem de desenvolupar el pla d’habitatge establert i impulsar la borsa d’habitatge que nosaltres fa temps que proposem. No podem permetre que per causa d’un preus desorbitats a la realitat actual faci que el nostre jovent, i la nostra població en general, hagi de buscar fora de Palamós una vivenda digne, com ha estat passant en plena bombolla urbanística, per manca de recursos per poder-se quedar a casa.  

Decàleg per una política d’habitatge després de la crisi.comenta