Sindica

cap

El bloc

El grup municipal d'ERC demana informació al govern municipal sobre la nova Escola Salicrú

El grup municipal d'ERC demana informació al govern municipal sobre la nova Escola Salicrú

El grup municipal d'ERC va presentar a registre de l'ajuntament divendres passat, dia 17 de febrer, un seguit de preguntes en relació a la nova ubicació anunciada pel govern municipal de l'Escola Salicrú.

Tal i com vam anunciar des del primer moment, des d'ERC volem una escola nova quan abans millor. Però per responsabilitat i coherència, també ens agradaria aclarir quins són els motius que han portat a descartar l'emplaçament dels terrenys de Joan Coromines a l'equip de govern municipal i ens agradaria tenir tota la informació en relació a la ubicació de l'escola nova a la Fàbrica Llobet-Guri, per valorar peròs i contres, potencialitats i limitacions.

Una decisió tan important com és aquesta requereix un procés de diàleg per part de tothom i no decisions preses de forma unilateral. Perquè al final, potser arribem a la mateixa conclusió, arribem allà mateix al final del camí. Però cal no obviar el contrastar opinions i realitats que passen no només per valorar el propi projecte d'escola nova, que evidentment és una prioritat, sinó també un seguit de qüestions que afecten de forma transversal als calellencs i calellenques: des dels costos que comporta per l'ajuntament ubicar l'escola a la Fàbrica Llobet-Guri vers altres possibles ubicacions, les repercussions que pot tenir pels serveis que actualment estan situats a la Fàbrica, i un llarg etcètera.

M'agradaria deixar clar, una altra vegada, que nosaltres no volem posar pals a les rodes en res. Però penso que tampoc es tracta de beneir decisions sobre les quals tenim ben poca informació, passant per alt aquest procés de contrast d'oportunitats i limitacions que presenta un projecte important com és aquest.

Per aquest motiu, divendres pasast vam demanar una reunió amb l'equip de govern municipal, juntament amb l'arquitecte municipal i l'advocada de l'àrea de territori de l'ajuntament, i vam entrar les preguntes que us copio a continuació a registre de l'ajuntament:


1. L’equip de govern municipal actual ha afirmat que els terrenys reservats al carrer Joan Coromines per a la construcció de la nova Escola Salicrú no són adequats. Quins són els inconvenients tècnics que impedeixen cedir aquests terrenys a la Generalitat de Catalunya? Quins criteris dels que requereix la Generalitat no compleix la ubicació que es contemplava amb els terrenys del carrer Joan Coromines?

2. Quan es contemplava la possibilitat de construir la nova escola als terrenys del carrer Joan Coromines, s’havia plantejat la necessitat de fer unes actuacions prèvies d’aplanar el terreny i fer-hi uns murs de contenció. Quin pressupost té una actuació d’aquestes característiques i quina despesa suposaria per a l’ajuntament aquestes actuacions d’adequació dels terrenys?

3. L’ajuntament disposa d’algun estudi tècnic d’implantació de la nova Escola Salicrú als terrenys del carrer Joan Coromines?

4. L’estudi d’implantació de la nova escola a la Fàbrica Llobet-Guri contempla l’enderroc de la nau central de la mateixa per poder disposar d’un espai lliure al centre. Quin pressupost té una actuació d’aquestes característiques i quina
despesa suposaria per a l’ajuntament aquesta actuació?

5. La ubicació de la nova escola a la planta baixa de la Fàbrica Llobet-Guri suposa la ubicació del nou equipament en uns espais que estan essent utilitzats, en part, per a altres finalitats a dia d’avui. Quins espais concrets que estan essent utilitzats avui quedarien afectats si s’ubiqués la nova escola a la Fàbrica? Quines entitats i quins serveis municipals en quedarien afectats?

6. En base a la relació d’entitats i serveis municipals que a dia d’avui estan funcionant a la Fàbrica però que quedarien afectats per la nova ubicació de l’escola a la Fàbrica, quina és la nova ubicació exacta que es preveu per a cada
un d’ells?

7. En base a la nova ubicació exacta que es preveu per a cada un d’ells, quines despeses vinculades a aquest canvi d’ubicació de serveis municipals i entitats haurà d’assumir l’ajuntament?

8. Quina afectació tindrà o com es resoldran qüestions com ara la distribució de tubs de la climatització de la sala sense columnes que descansen sobre la nau central, sortides d’emergència, lavabos, etc. localitzats en aquella zona?

9. Es preveu un nou accés a la planta primera de la Fàbrica? En cas afirmatiu, quin cost tindrà?

10. Quines mesures en relació a la seguretat s’han previst portar a terme davant la voluntat d’ubicar l’Escola Salicrú a la Fàbrica Llobet-Guri? Mesures de seguretat envers l’edifici (teulades, terres, parets, estructura) i envers l’exterior (pel fet d’ubicar l’escola a la Fàbrica: proximitat amb la carretera, mobilitat externa de vehicles...).

11. Quin és el compromís exacte del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya vers l’ajuntament de Calella i quin calendari d’execució hi ha? Com s’ha formalitzat aquest compromís que es va donar a conèixer amb la visita de la Consellera Irene Rigau el passat 3 de febrer a la nostra ciutat?

12. L’estudi que disposa l’ajuntament sobre els possibles usos sòcioculturals dels espais de la Fàbrica Llobet-Guri serà tingut en compte per l’actual equip de govern després de l’anunci que ha fet d’ubicar la nova escola a la Fàbrica? En cas afirmatiu, en quin sentit?


Espero que tinguem ocasió d'anar-ne parlant entre tots i totes!comentaris

comentari
Albert Arcas Pons (Calella) 20.02.2012 | 16.38 h
Sembla que són coses que aplicant el sentit comú ja s'haurien d'haver fet públiques, però a hores d'ara encara entren a la categoria de mistèri. Aprofito per preguntar quin projecte defenseu ERC de cara a la millora de l'estat de l'escola Salicrú i possible nova ubicació per contra de mantenir-la al mateix lloc. I també de cara a les entitats amb o sense ànim de lucre que actualment segueixen utilitzant la fàbrica llobet en espais exclusius per elles, quin projecte aporteu per la gestió de la fàbrica a nivell d'equipaments i entitats? moltes gràcies

comenta