Sindica

cap

El bloc

Quan els polítics passem comptes...

Després d'un any de legislatura - i de masses anys veient una certa despreocupació - l'equip de govern vam decidir fer públiques les dades presencials de tots els regidors de l'Ajuntament a les Comissions Informatives i Plenaris  -podriem haver continuat amb Patronats i convocatòries institucionals-. Segons la reglamentació ja aprovada la passada legislatura, aquestes dues convocatòries marcaran la presència dels regidors, i sobre aquesta presència es regularà el cobrament de les indemnitzacions que percebem (1).

Tal com anuncia el ROM -Reglament d'organització Municipal- al qual alguns s'aferraven quan calia fer soroll, la presència a aquests dos òrgans municipals és un deure. Ja en la passada legislatura, era tant deure com ara, però llavors, al govern en minoria ja li anava bé no passar ni fer passar comptes. Les comissions informatives, ja ho he explicat més d'una vegada, la majoria d'ocasions l'oposició era àmplia majoria i la informació tant minsa que s'havia d'anar picant pedra a base de precs i preguntes (2).

Ara doncs, que els temps van canviant cap a bé, -però no del tot- confio que la presentació de l'absentisme d'alguns es corregeixi -una minoria per cert-, i com no, felicitar a la resta. El gràfic el podeu veure aquí

Bàsicament la Dolors Montserrat ha estat la protagosnista de l'absentisme, amb un desproporcionat 87,5% (3) i 4 presències de 31 convocatòries. l'Altre regidor que haurà de retornar la part de dietes en que no ha intervingut serà el Xavier Rojo, que molt lluny d'aquest percentatge -un 33,33€-, només participa en una comissió informativa, per el qual cada no participació el penalitza més. A més a més, la presència de grups municipals de més de 2 regidors, (ERC, PSC i CIU) otorga el dret a tenir dos representants -i en els casos dels representants del Govern tres, quan es presideix una comissió-, que minimitza també el risc de no representativitat. El Carles Jiménez completa el podi amb el 27% d'absentisme.

La realitat però, tossuda, mostra com les comissions informatives, pel fet de no ser públiques dónen marge a una certa deixadesa, que segur que no és gens bona pel funcionament democràtic de la institució. Aquesta legislatura, aquest aspecte es reflecteix en la comuna estratègia de PP i CIU de presentar les seves propostes al mateix dia del Ple -i més d'una vegada sense haver assistit a la Comissió Informativa corresponent-, juntament amb el vot contrari o l'abstenció. Sort que les dades fredes i clares, posen a cadascú al seu lloc.
(1) La regulació determina que com a màxim es cobraran 10 presències anuals a les comissions informatives i als plens (per separat) i en cas que no se superi aquesta xifra només es cobrarà les presències reals.

(2) Ara els precs i preguntes s'efectuen bàsicament al Ple, verificant aquest poc interès per les Comissions Informatives, que hauria de ser el verdader òrgan de treball polític
.

(3) recordem que ara fa un any, precisament al Ple on s'aprovava la composició de les comissions, la seva periodicitat, els sous dels regidors..., la Dolors Montserrat va ser qui més va exigir al nou govern, que els sous fossin coherents amb la presència a l'ajuntament.comenta