Sindica

cap

El bloc

Envia a un/a amic/ga:

Els pals a les rodes, versió CIU-PP

Divendres, d'urgència vam celebrar un ple extraordinari a Sant Sadurní. Tant extraordinari que es va convocar dijous, tant bon punt el govern va decidir tirar-lo endavant informant a l'instant a l'oposició, que pel que veureu, no està en disposició d'agrair cap gest.

El motiu era l'entrada en vigor de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària per la qual els ingressos no previstos al pressupost hauran de disposar-se per reduir deute.

Així, Sant Sadurní i altres municipis hem aprovat noves partides pressupostàries per poder utilitzar aquests ingressos extres per pagar factures, per augmentar les partides com l'aigua, llum, benzina... que s'estan anant pels núvols i per efectuar les inversions habituals que financem amb romanent (asfaltat carrers, inversió inicial viver d'empreses i altres necessitats).

La qüestió no és el què sinó el com. El PP va iniciar el ple posant en dubte la legalitat del ple, ja que la documentació (com tantes altres vegades) no s'havia entregat fins el dia del ple. Davant aquest intent de retrassar el ple uns dies (si, si, la regidora que exigeix que els plens es facin un dia concret per poder assistir-hi, ara ens vol condicionar el plens d'urgència) i poder dissimular que el seu ajuntament reacciona ràpidament a la llei aprovada pel congrés contrària a l'autonomia municipal.

El ple, va traslladar-se una hora més tard i acontentar així la regidora. Hora més tard però, CIU es sumava a votar contrariament a la ratificació del Ple demanant que es fes el dilluns i així poguessin assistir-hi tots els seus regidors. Avui dilluns la llei ja ha estat publicada.

L'urgència del Ple està justificada en el moment que les dues entitats municipalistes, les quals negocien en nom dels ajuntaments va alertar que el què semblava possible (que els municipis no entressin en aquest apartat de la llei) finalment no ho seria. Fins i tot l'amag d'intentar pactar aquest punt amb CIU, com queda clar a l'acte de 12 d'abril del congrés dels Diputats, no va servir a Ciu Sant Sadurní per entendre què votàvem.

Si durant tres mesos, CIU i PP ens han anat demanant i proposant diverses qüestions les quals podriem finançar amb aquests diners extres (romanent, 10% Ibi aprovat pel Congrés i tancament 2010), ara, quan es tracta d'això es neguen a celebrar el Ple. Coherència? Responsabilitat?

Una altra cosa és que aprovessin la modificació  de crèdit que proposa el govern. Ja entenem que aquest punt, veient les desavinences durant tota la legislatura quant a prioritats, no era possible.comenta